تازه های کتابخانه

سرباز، قاسم سلیمانی

 • نویسنده: تحقیق و نگارش مصطفی رحیمی
 • ناشر: خط مقدم
 • سال نشر: 1400
 • موضوع: ;سلیمانی قاسم 1335-‎1398

سرباز روز نهم

 • نویسنده: نگارش نوید نوروزی؛مصاحبه محمدمهدی رحیمی, تهیه واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
 • ناشر: راه یار
 • سال نشر: 1401
 • موضوع: ;صدرزاده مصطفی 1365 - 1394.‎

مجری متقلب

 • نویسنده: نویسنده دن گاتمن؛مجری متقلب, تصویرگر جیم پایلوت, مترجم مونا قائمی
 • ناشر: انتشارات گام
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: تصویر‌گر: پایلوت, مترجم: قایمی
 • موضوع: ; داستان های طنزآمیز آمریکایی

فرار از مدرسه

 • نویسنده: نویسنده دن گاتمن؛تصویرگر جیم پایلوت, مترجم مونا قائمی
 • ناشر: انتشارات گام
 • سال نشر: 1394
 • مترجم: تصویر‌گر: پایلوت, مترجم: قایمی
 • موضوع: ; داستان‌های طنزآمیز آمریکایی

کاراته باز حرفه‌ای

 • نویسنده: نویسنده دن گاتمن؛ ؛ تصویرگر‌ جیم پایلوت, ؛ مترجم مونا قایمی.
 • ناشر: انتشارات گام
 • سال نشر: 1394
 • مترجم: تصویر‌گر: پایلوت, مترجم: قایمی
 • موضوع: ; داستان‌های طنزآمیز آمریکایی

مهمان عجیب

 • نویسنده: نویسنده دن گاتمن؛تصویرگر‌ جیم پایلوت, مترجم مونا قایمی.
 • ناشر: انتشارات گام
 • سال نشر: 1394
 • مترجم: تصویر‌گر: پایلوت, مترجم: قایمی
 • موضوع: ; جشن‌ها

اولین درس تاریخ

 • نویسنده: نوسینده دن گاتمن؛تصویرگر جیم پایلوت, مترجم مونا قائمی
 • ناشر: انتشارات گام
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: تصویر‌گر: پایلوت, مترجم: قایمی
 • موضوع: ; داستان های طنزآمیز آمریکایی

معلم شعبده‌باز

 • نویسنده: نویسنده دن گاتمن؛تصویرگر جیم پایلوت, مترجم مونا قایمی
 • ناشر: انتشارات گام
 • سال نشر: 1393‬
 • مترجم: تصویر‌گر: پایلوت, مترجم: قایمی
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21 م

انتخاب جنجالی

 • نویسنده: نویسنده دن گاتمن؛ تصویرگر جیم پایلوت, مترجم مونا قائمی.
 • ناشر: انتشارات گام
 • سال نشر: ‏‫1393‬
 • مترجم: تصویر‌گر: پایلوت, مترجم: قائمی
 • موضوع: ; داستان های طنزآمیز آمریکایی

جایزه بزرگ

 • نویسنده: نویسنده دن گاتمن؛تصویرگر جیم پایلوت, مترجم مونا قایمی
 • ناشر: انتشارات گام
 • سال نشر: 1393‬
 • مترجم: تصویر‌گر: پایلوت, مترجم: قایمی
 • موضوع: ; داستان‌های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.